Triển khai hệ thống quản lý và theo dõi quá trình học tập tại nhà của học sinh

Truy cập vào website http://dongnai.quanlygiaoduc.vn/, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp (sẽ gửi riêng)

Công văn triển khai: cv-1065-2020-1.pdf

Sau khi đăng nhập thầy(cô), học sinh xem hướng dẫn phía dưới

1/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tai lieu gioi thieu va huong dan su dung module quan ly giao bai tap ve nha.pdf

2/ Video hướng dẫn thực hiện

a/ Video hướng dẫn giáo viên giao bài tập: https://youtu.be/7RLID7r83aI   

b/ Video hướng dẫn học sinh làm bài tập: https://youtu.be/3EA6f71Ev6s

Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin tức
Tin đọc nhiều