Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2021 – 2022

Căn cứ quyết định số 80/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 của trường THPT Nhơn Trạch. 

Thực hiện Kế hoạch 01/KH-THPT ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Trường THPT Nhơn Trạch về việc tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022. 

Trường THPT Nhơn Trạch thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 (Xem chi tiết ở file thông báo bên dưới).

 

Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin tức
Tin đọc nhiều