Link nhập thông tin về trình độ đào tạo và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thầy cô click vào đường link bên dưới để vào form nhập thông tin về trình độ đào tạo và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên (Thời gian nhập đến hết ngày 27/4/2020).

(Ghi chú: Thầy cô đăng nhập tài khoản gmail trước rồi mới click vào link dưới hoặc click vào link sau đó đăng nhập vào gmail mới vào form đăng ký được)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjFBj_yOkwq94yOby1XEiuByq38Xtp4oVA1UB5TOlz7wg_qw/viewform

Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin tức
Tin đọc nhiều