Hướng dẫn đăng nhập MS Teams và tham gia phòng học trực tuyến

Video hướng dẫn đăng nhập vào Microsoft Teams và tham gia phòng học trực tuyến

Lưu ý: 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin tức
Tin đọc nhiều