Danh sách giáo viên tham gia tập huấn PCCC 2022

 

       DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAMGIA TẬP HUẤN PCCC NĂM 2022

STTHỌ TÊNCHỨC VỤGHI CHÚ
1Nguyễn Thành PhươngGiáo viênĐội phó đội tự vệ
2Nguyễn Duy NhấtGiáo viên 
3Nguyễn Thiện TâmGiáo viên 
4Trần Thế DươngGiáo viên 
5Nguyễn Linh ĐãiGiáo viên 
6Trương Thành ĐạtGiáo viên 
7Nguyễn Ngọc Thạch Lương Giáo viên 
8Trần Ngọc HiếuGiáo viên 
9Phạm Minh Thông Giáo viên 
10Nguyễn Nhật MinhGiáo viên 
11Phan Văn TiếnGiáo viên 
12Đặng Đình Công Giáo viên 
13Trần Đức DuyGiáo viên 
14Nguyễn Viết TiếnGiáo viên 
15Dương Khởi Hiếu Giáo viên 
16Phạm Văn KhiêmGiáo viên 
17Mai Thanh PhươngGiáo viên 
18Nguyễn Chánh BửuGiáo viên 
19Phan Mạnh Thường Giáo viên 
20Nguyễn Hữu ThiênGiáo viên 
21Đỗ Văn ThứcGiáo viên 
danh sách này có 21 người  
Tác giả: Trường THPT Nhơn Trạch
Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin tức
Tin đọc nhiều