Đăng ký nội dung học môn Giáo dục thể chất khối 10, năm học 2022-2023

     Thời gian đăng ký từ 11h00, ngày 01/9/2022 đến 22h00, ngày 02/09/2022.

CÁC NỘI DUNG HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI 10

NĂM HỌC: 2022-2023

Bóng đáBóng rổCầu lôngĐá cầu
     Có 3 lớp, từ lớp bóng đá 1 đến bóng đá 3
(Tên lớp: BĐ1, BĐ2,
BĐ3)
     Có 3 lớp, từ lớp bóng rổ 1 đến bóng rổ 3
(Tên lớp: BR1, BR2,
BR3)
   Có 5 lớp, từ lớp cầu
lông 1 đến cầu lông 5
(Tên lớp: CL1, CL2, CL3, CL4, CL5)
  Có 1 lớp (Tên lớp: ĐC1)
Ghi chú:   
     - Học sinh có nguyện vọng học nội dung nào thì điền thông tin cá nhân tại hàng tương ứng với nội dung chọn học, trường hợp lớp đã đầy thì chuyển sang đăng ký lớp khác.
     - Mỗi học sinh chỉ được đăng ký một lớp.
     - Điền thông tin rõ ràng, chính xác, Gõ thông tin bằng Tiếng việt có dấu. 
     - Không sửa, xóa thông tin của người khác.
 
Tác giả: Trường THPT Nhơn Trạch
Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin tức
Tin đọc nhiều