Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Phương
CT.Công Đoàn Nguyễn Thành Phương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội