Thông tin chi tiết:
Phan Thị Kim Oanh
Giáo viên Phan Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều