Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Tổ trưởng CM Nguyễn Thị Hà
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều