Thông tin chi tiết:
Đặng Văn Châu
Tổ trưởng CM Đặng Văn Châu
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều