Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Hòa
Họ và tên Bùi Thị Hòa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều